Защо лекарите се притесняват да предписват дори непсихоактивен канабис?

Защо лекарите се притесняват да предписват дори непсихоактивен канабис?

Какво знаем за веществата съдържащи се в канабиса? Каква е функцията на канабиноидите ТНС, CBD, CBN…? Какъв е ефектът им върху организма заедно и поотделно? Как влияят различните им комбинации?