(ONDERZOEKSRESULTAAT) Hoe CBD Olie Tegen Jouw Hoge Bloeddruk Helpt?

Een recente studie, die in juni 2017 werd gepubliceerd in JCI Insight, laat zien dat cannabidiol (CBD) de potentie heeft om de systolische bloeddruk in mensen te verlagen.

De systolische bloeddruk – bovendruk – is de druk die in de bloedvaten wordt gemeten wanneer het hart samentrekt en bloed het lichaam inpompt.

Deze bevinding suggereert volgens de onderzoekers dat cannabidiol – een niet-psychoactieve stof verkregen uit cannabis en industriële hennep – als volledig natuurlijk en niet verslavend medicijn ingezet kan worden om verschillende hart- en vaatziekten te behandelen.

Klinische studie

Wetenschappers van de universiteit van Nottingham in Engeland vonden negen gezonde mannen bereid mee te werken aan dit onderzoek. Zij kregen een enkele orale dosis van 600mg CBD of een placebo-versie van dit middel, waarna het effect ervan op hun cardiovasculaire systeem werd gemeten.

600mg CBD komt overeen met ca. 3ml van 1 flesje Cannabas CBD Olie 20%

of ca. 2ml van 1 flesje Cannabas CBD Olie 30%.

De onderzoekers monitorden verschillende cardiovasculaire parameters zoals de bloeddruk, hartslag,  het slagvolume (hoe hard pompt het hart) en de bloedstroom in de huid van de heren – allereerst in ruststand als referentiekader.

Lagere bloeddruk

‘CBD verlaagt in ruststand de systolische bloeddruk (bovendruk) en het slagvolume aanzienlijk, met een toegenomen hartslag; maar onveranderde output’, melden de onderzoeksauteurs.

Dit duidt erop dat ondanks het verlagen van de bloeddruk door inname van CBD, de rondgepompte hoeveelheid bloed onveranderd blijft.

Zelfs bij fysieke inspanning bleef de bloeddruk laag met CBD.

‘Deelnemers die CBD innamen hadden een lagere bloeddruk – vooral voor en na stress -, een toegenomen hartslag (+ 10BPM), een verlaagd slagvolume en afgenomen bloedstroom in de huid van de onderarm als reactie op isometrische krachttraining.’

‘Planken’ is een voorbeeld van isometrische inspanning. [Foto: shutterstock/Nicholas Piccillo]

Stress-tests

‘Bij koude stress’, één van de tests die de participanten ondergingen, ‘ging de bloeddruk bij de CBD-groep ook omlaag, steeg de hartslag ietwat (+ 7 BPM) maar was een lagere algehele weerstand meetbaar’, meldden de wetenschappers.

De CBD verlaagde de bovendruk effectief met gemiddeld ‘6 mmHg gedurende rust, 5mmHg voor en na stress en 6 mmHg in reactie op koude stress.’ Om dit in perspectief te brengen: bij een gezonde volwassene is een bloeddruk van meer dan 140mmHg te hoog. Ideaal gezien is de systolische bloeddruk bij een volgroeid persoon 120 mmHg of minder.

CBD tegen angst en stress

Volgens de onderzoekspublicatie laat de ‘data zien dat een enkele dosis CBD de bloeddruk in ruststand en in respons op stress verlaagt, vooral bij koude stress en specifiek gezien in de periode na de tests.

Dit reflecteert de angst verminderende en pijnstillende werking van CBD, alsmede eventueel potentiële acute cardiovasculaire effecten.’

CBD is hiermee niet alleen een middel om hart- en vaatziekten te behandelen, maar wordt ook nuttig bevonden in de behandeling van ziekten en aandoeningen die hun oorzaak vinden in overmatige stress – de ultieme sluipmoordenaar.

Een enkele dosis cannabidiol (CBD) verlaagt de bloeddruk bij gezonde vrijwilligers in een gerandomiseerde cross-over studie.

ACHTERGROND. cannabidiol (CBD) is een niet-psychoactieve fytocannabinoïde die wordt gebruikt bij multiple sclerose en onbehandelbare epilepsieën. Preklinische studies laten zien dat CBD tal van cardiovasculaire voordelen heeft, waaronder een verminderde bloeddruk (BP) -respons op stress. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of CBD BP bij de mens vermindert.

METHODEN. Negen gezonde mannelijke vrijwilligers kregen 600 mg CBD of placebo in een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde, cross-over studie. Cardiovasculaire parameters werden gevolgd met behulp van een finometer en laser-Doppler.

RESULTATEN. CBD verlaagde de systolische bloeddruk van rust (-6 mmHg; P <0,05) en het slagvolume (-8 ml; P <0,05), met verhoogde hartslag (HR) en gehandhaafde cardiale output. Proefpersonen die CBD hadden genomen hadden een lagere BP (-5 mmHg; P <0,05, vooral voor en na stress), verhoogde HR (+10 bpm; P <0,01), verminderde slagvolume (-13 ml; P <0,01), en een afgestompte onderhuid huidbloedstromingsreactie op isometrische oefening. Als reactie op koude stress waren proefpersonen die CBD hadden gebruikt BP-stomp gemaakt (-6 mmHg; P <0,01) en verhoogde HR (+7 bpm; P <0,05), met een lagere totale perifere weerstand.

Conclusies. Deze gegevens laten zien dat acute toediening van CBD de rust-BP vermindert en de bloeddrukstijging bij mensen verhoogt, in combinatie met verhoogde HR. Deze hemodynamische veranderingen moeten worden overwogen voor mensen die CBD gebruiken. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen of CBD een rol speelt bij de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen.

Sleutelwoorden: Therapeutica, Vasculaire biologie

Introductie

Epidemiologische studies hebben een positieve relatie aangetoond tussen langdurige stress en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten (  ). Factoren als sociaal isolement, lage sociaaleconomische status, depressie, stressvol gezins- en beroepsleven en angst hangen samen met een verhoogd risico op de ontwikkeling en versnelde progressie van bestaande hart- en vaatziekten. De huidige Europese richtlijnen voor de preventie van hart- en vaatziekten hebben het belang benadrukt van het aanpakken van deze factoren (  ). Mentale stress induceert myocardischemie bij patiënten met stabiele coronaire hartziekte, en dit lijkt te worden gemedieerd door bijnierafgifte van catecholamines (  ).

Cannabinoïden (CB’s) zijn verbindingen die binden aan CB-receptoren of structureel lijken op verbindingen die binden aan CB-receptoren. Ze omvatten endogeen geproduceerde verbindingen (endocannabinoïden genoemd), synthetische verbindingen en fytocannabinoïden verkregen uit de Cannabis sativa- plant. Er zijn meer dan 80 bekende soorten fytocannabinoïden, waarvan de meest bestudeerde A tetra 9 tetrahydrocannabinol (Δ 9 -THC of THC), die verantwoordelijk is voor de psychoactieve eigenschappen van cannabis ( ). Het andere belangrijke fytocannabinoïde is cannabidiol (CBD), dat geen psychoactieve eigenschappen heeft. CBD is momenteel de focus van veel onderzoek vanwege zijn potentieel op een aantal therapeutische gebieden, omdat is aangetoond dat het ontstekingsremmende, anticonvulsieve, antioxiderende, anxiolytische, antinausea- en antipsychotische eigenschappen heeft (  ). Een aantal preklinische studies hebben ook gunstige effecten aangetoond van CBD in een reeks stoornissen van het cardiovasculaire systeem ( ). Een CBD / THC-combinatie (Sativex / Nabiximols, GW Pharmaceuticals) heeft een vergunning voor de behandeling van spasticiteit bij multiple sclerose en CBD alleen (Epidiolex, GW Pharmaceuticals) is een uitgebreid toegangsprogramma bij kinderen met hardnekkige epilepsieën (Dravet syndroom en Lennox- Gastaut-syndroom). Epidiolex heeft ook de status gekregen van weesgeneesmiddel voor de behandeling van neonatale hypoxie-ischemische encefalopathie.

CBD heeft meerdere wenselijke effecten op het cardiovasculaire systeem. Het verzwakt door hoge glucose geïnduceerde pro-inflammatoire veranderingen in endotheelcellen van de menselijke kransslagader (  ) en myocarddysfunctie geassocieerd met diermodellen van diabetes (  ), en het behoudt de endotheliale integriteit in diabetische retinale microvasculatuur (  ). In vivo toediening van CBD vóór cardiale ischemie en reperfusie vermindert ook ventriculaire aritmieën en infarctgrootte. CBD veroorzaakt ook zowel acute als tijdsafhankelijke vasorelaxatie in geïsoleerde slagaders bij ratten en mensen (  –  ). Er is ook bewijs uit dierstudies dat CBD de cardiovasculaire respons op stress moduleert. Resstel en collega’s ( ) toonde bij ratten aan dat ip-injectie van CBD (10 en 20 mg / kg, -30 min) verminderde door terughouding van stress geïnduceerde cardiovasculaire respons en gedrag verminderde. Beide effecten werden geblokkeerd door preadministration van WAY100635 (0,1 mg / kg), een 5-hydroxytryptamine 1A (5HT 1A ) -antagonist. Deze effecten lijken centraal te worden gemedieerd en omvatten de bedkern van de stria-terminale (BNST), een limbische structuur die neuro-endocriene reacties op acute stress moduleert (  ).

Onze recente systematische review liet ons zien dat er tot nu toe geen specifieke onderzoeken bij mensen zijn uitgevoerd, voor zover ons bekend zijn, waarbij gekeken wordt naar het effect van CBD op ofwel rustende cardiovasculaire meting of op de reacties op stress, met continue bewaking van CV-parameters (  ). Daarom was het doel van deze studie om te onderzoeken of CBD de cardiovasculaire respons op stress na de toediening van een enkele dosis CBD (600 mg) aan gezonde vrijwilligers verlaagt, met de hypothese dat de bloeddruk zou worden verminderd door CBD. Niet-invasieve cardiovasculaire metingen werden samen met stresstests gebruikt in de vorm van hoofdrekenen, isometrische oefening en de koude-pressortest.

Resultaten

Tien mannelijke proefpersonen werden gerekruteerd, maar 1 trok zich terug om persoonlijke redenen. De gemiddelde leeftijd, het gewicht en de lengte van de vrijwilligers waren 23,7 ± 3,2 jaar, 77,5 ± 6,4 kg en 178,6 ± 4,5 cm (gemiddelde ± SD).

Effect van CBD op rustende cardiovasculaire parameters.

CBD-behandeling verlaagde de systolische bloeddruk in rust (SBP) (gemiddeld verschil -6 mmHg; 95% CI, -1 tot -12, P <0,05, figuur IA ). Hoewel er geen algemeen verschil was in de diastolische bloeddruk (DBP) en de gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) tussen de 2 groepen, toonde post-hoc-analyse aan dat zowel DBP als MAP lager waren met CBD-behandeling (respectievelijk Figuur 1, B en C ). ; P <0,01), in het bijzonder in de laatste tijdspunten (120-160 min).

Een extern bestand dat een afbeelding, illustratie, enz. Bevat. Objectnaam is jciinsight-2-93760-g001.jpg

Veranderingen in rustende cardiovasculaire parameters na een enkele dosis (600 mg) cannabidiol (CBD) bij gezonde vrijwilligers ( n = 9).

De effecten van placebo (gesloten vierkant) en CBD (open vierkant) op systolische bloeddruk (SBP) ( A ), diastolische bloeddruk (DBP) ( B ), gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) ( C ), hartslag (HR) ) ( D ), slagvolume (SV) ( E ), cardiale output (CO) ( F ), ejectietijd (EJT) ( G ), totale perifere weerstand (TPR) ( H ) en onderarmbloedstroming ( I), continu gemeten gedurende 2 uur na inname van het geneesmiddel, behalve de bloedstroom onder de onderarm. Onderarmbloed werd gemeten over een periode van 2 minuten vlak voor de start en tussen de stresstests door. Gestippelde lijn geeft basislijnwaarden aan tussen de stresstests. Herhaalde metingen 2-weg ANOVA; gemiddelde ± SEM (* / + / P <0,05, ** / ++ / ## P <0,01 met gebruikmaking van de post-hoc-analyse van Bonferroni; + en # vertegenwoordigen significante verandering in elke parameter in de loop van de tijd, respectievelijk waargenomen met placebo en CBD; geeft globaal significant verschil aan tussen 2 behandelingen).

CBD-behandeling verminderde het rustdrukvolume (SV; gemiddeld verschil -8 ml; 95% CI, -2 tot -14; P<0,05, figuur 1E ) en verhoogde hartslag (HR), met significant verschil in HR tussen CBD en placebo van een uur na inname van het geneesmiddel ( Figuur 1D, P <0,05). Er was een daling van de linker ventriculaire ejectietijd (EJT) met beide behandelingen ( P <0,05; Figuur 1G ), terwijl cardiale output (CO) ( Figuur 1F ) onveranderd bleef.

Er was een trend in de richting van vermindering van de totale perifere weerstand (TPR, figuur 1H ) met CBD in de tweede helft van de rustperiode, en een significante afname van de bloedstroom van de onderhuid huid vóór het begin van de stresstests ( figuur 1I ; P <0.01 ).

Effect van CBD op cardiovasculaire parameters mentale stress.

De individuele bloeddrukreacties van gezonde vrijwilligers op de stress worden weergegeven in figuur 2 , met de gemiddelde basislijn systolische of diastolische bloeddruk in de 4 minuten voorafgaand aan de stresstest, de maximale respons tijdens stress en de gemiddelde herstelrespons in de 4 minuten na de stresstest.

Een extern bestand met een afbeelding, illustratie, enz. Objectnaam is jciinsight-2-93760-g002.jpg

Individuele systolische en diastolische bloeddrukresponsen op alle stresstests na een enkele dosis (600 mg) cannabidiol (CBD) of placebo bij gezonde vrijwilligers ( n = 9).

Groene kleurcodering toont subjecten die een verlaagde (in vergelijking met placebo) bloeddrukrespons op stress na inname van CBD hadden, en rode kleurcodering vertoont een verhoogde bloeddrukrespons op stress na inname van CBD.

Mentale stresstest.

Mentale stress veroorzaakte een stijging van HR ( P <0,05; Figuur 3D ) en een daling in SV ( P <0.01; Figuur 3E ), die werd waargenomen in zowel de CBD- als de placebogroep. Er was een toename van DBP ( P <0,05; Figuur 3B ) en een afname van EJT ( P <0,05; Figuur 3G ), alleen gezien bij degenen die CBD hadden gebruikt.

Een extern bestand dat een afbeelding, illustratie, enz. Bevat. Objectnaam is jciinsight-2-93760-g003.jpg

Cardiovasculaire respons op mentale stress na een enkele dosis (600 mg) cannabidiol (CBD) bij gezonde vrijwilligers ( n = 9).

De effecten van placebo (gesloten vierkant) en CBD (open vierkant) op systolische bloeddruk (SBP) ( A ), diastolische bloeddruk (DBP) ( B ), gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) ( C ), hartslag (HR) ) ( D ), slagvolume (SV) ( E ), cardiale output (CO) ( F ), ejectietijd (EJT) ( G ), totale perifere weerstand (TPR) ( H ) en onderarmbloedstroming ( I), continu gemeten vlak voor, tijdens en na de hoofdrekenen (gestippelde lijn geeft de stresstestperiode aan), behalve de bloedstroom onder de onderarm. Metingen voor de bloedstroom van de onderarm werden gemaakt over een raam van 2 minuten vlak voor, tijdens en na de stresstest. Herhaalde metingen 2-weg ANOVA; gemiddelde ± SEM (+ en # duiden op significante verandering in een parameter tijdens de stressperiode waargenomen met respectievelijk placebo en CBD). + / # P <0,05, ++ / # # P <0,01.

Hoewel er over het algemeen geen verschil was in de cardiovasculaire parameters tussen de 2 behandelingen, toonden post-hoc-analyse aan dat SBP ( Figuur 3A ; P <0,05 tot <0,0001), DBP ( Figuur 3B ; P <0,05 tot <0,01), en MAP was. ( Figuur 3C ; P <0,05 tot <0,0001) waren significant lager bij vrijwilligers die CBD hadden gebruikt, vooral onmiddellijk na de stresstest. Kijkend naar de individuele respons op mentale stress, hadden 6 van de 9 proefpersonen een lagere SBP vóór of tijdens de mentale stress-test en 9 van de 9 proefpersonen hadden een lagere SBP in de herstelperiode na inname van CBD ( Figuur 2). Vijf van de 9 proefpersonen hadden een lagere DBP tijdens de mentale stress-test en 6 van de 9 proefpersonen hadden een lagere DBP in de herstelperiode na inname van CBD ( Figuur 2 ).

CBD verhoogde de HR tijdens het laatste deel van de mentale stress en in de periode na de pressie ( Figuur 3D ; P <0,05 tot <0,0001), met een overeenkomstige afname van EJT ( Figuur 3G ; P <0,05 tot <0,0001). Hoewel CBD SV verminderde ( Figuur 3E ; P <0,05 tot <0,0001), was er geen verschil in CO tussen CBD en placebo ( Figuur 3F ).

In vergelijking met placebo hadden vrijwilligers die CBD hadden genomen een lagere TPR gedurende en vooral in de post-mentale stressperiode ( Figuur 3H ; P <0,05 tot <0,0001). Vrijwilligers die CBD hadden gebruikt, verminderde ook de bloedstroom van de onderarmhuid voor en tijdens het laatste deel van mentale stress ( Figuur 3I ; P <0,05 tot <0,01).

Oefening stresstest.

De isometrische oefenspanning veroorzaakte een significante stijging van de volgende parameters in beide behandelingsgroepen; SBP (placebo P <0,01, CBD P <0,001; Figuur 4A ), DBP (placebo P <0,01, CBD P<0,0001; Figuur 4B ), MAP (placebo P <0,01, CBD P <0,0001; Figuur 4C ) en HR (placebo P <0,05, CBD P <0,001; Figuur 4D ).

Een extern bestand dat een afbeelding, illustratie, enz. Bevat. Objectnaam is jciinsight-2-93760-g004.jpg

Cardiovasculaire parameters als reactie op inspanningsstress na een enkele dosis (600 mg) cannabidiol (CBD) bij gezonde vrijwilligers ( n = 9).

De effecten van placebo (gesloten vierkant) en CBD (open vierkant) op systolische bloeddruk (SBP) ( A ), diastolische bloeddruk (DBP) ( B ), gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) ( C ), hartslag (HR) ) ( D ), slagvolume (SV) ( E ), cardiale output (CO) ( F ), ejectietijd (EJT) ( G ), totale perifere weerstand (TPR) ( H ) en onderarmbloedstroming ( I), continu gemeten vlak voor, tijdens en na de isometrische inspanningstest (streepjeslijn geeft de stresstestperiode aan), behalve de bloedstroom onder de onderarm. Metingen voor de bloedstroom van de onderarm werden gemaakt over een raam van 2 minuten vlak voor, tijdens en na de stresstest. Herhaalde metingen 2-weg ANOVA; gemiddelde ± SEM (* / + / P <0,05; ** / ++ / ## P <0,01; *** / ### P <0,001; **** / #### P <0,0001 met Bonferroni post-hoc analyse; + en # duiden significante verandering aan in een parameter tijdens de stressperiode die respectievelijk werd waargenomen met placebo en CBD).

Over het algemeen verminderde CBD-behandeling SBP (gemiddeld verschil -5 mmHg; 95% CI, -1 tot -10, P <0,05, figuur 4A ) en MAP (gemiddeld verschil -5 mmHg, 95% CI, -2 tot -9, P <0,05, figuur 4C ) tijdens de inspanningstest. Kijkend naar de individuele respons op inspanningsstress, hadden 6 van de 9 proefpersonen een lagere SBP tijdens isometrische oefeningen en hadden 8 van de 9 proefpersonen een lagere SBP in de herstelperiode na inname van CBD ( Figuur 2 ). Vijf van de 9 proefpersonen hadden een lagere DBP tijdens inspanning en 8 van de 9 proefpersonen hadden een lagere DBP in de herstelperiode na inname van CBD ( Figuur 2 ).

Personen die CBD hadden gebruikt hadden een verhoogde HR (gemiddeld verschil 10 bpm, 95% CI, 5-14, P <0,01, Figuur 4D ) en een verlaagde SV (gemiddeld verschil -13 ml; 95% CI, -4 tot -22, P <0.01, figuur 4E ) en EJT (gemiddeld verschil -0.01 sec, 95% CI, -0.001 tot -0.03, P <0.05, figuur 4G ) tijdens de inspanningsstress. Er was geen verschil in CO tijdens de inspanningstoestand ( figuur 4F ).

Een stijging van de cutane doorbloeding van de onderarm als reactie op inspanning (zoals te verwachten was) werd alleen waargenomen bij vrijwilligers die placebo hadden genomen ( P <0,05; Figuur 4I ). Post-hoc-analyse liet significant lagere bloedstroom van de onderhuid huid zien bij degenen die CBD hadden genomen ( Figuur 4I ; P <0,001 tot <0,0001), tijdens de vroege en laatste delen van de stresstest. Dit ging gepaard met verminderde TPR ( Figuur 4H ; P <0,05 tot <0,001) voor, na en in de tweede helft van inspanningsbelasting.

Koudestressentest.

De koude pressortest veroorzaakte een toename van SBP (placebo P <0,01, CBD P <0,05; Figuur 5A ) en MAP (placebo P <0,001, CBD P <0,05; Figuur 5C ) in beide groepen en een stijging van DBP alleen met placebo ( P <0,01; Figuur 5B ). Een gelijkmatige stijging van SBP en MAP werd waargenomen bij zowel CBD als placebo in de eerste helft van deze stresstest. Hoewel de bloeddruk (SBP en MAP) bleef stijgen in de placebogroep, plaatste deze zich in vrijwilligers die CBD hadden ingenomen, en daarom waren zowel SBP als MAP significant lager in vrijwilligers na CBD (gemiddeld verschil -8 mmHg [95%] CI, -4 tot -12, P<0,01] en -6 mmHg [95% CI, -2 tot -11, P <0,01]). Post-hoc-analyse toonde aan dat DBP ook significant lager was in degenen die CBD hadden gebruikt in de tweede helft van de stressperiode ( Figuur 5B ; P<0,001).

Een extern bestand dat een afbeelding, illustratie, enz. Bevat. Objectnaam is jciinsight-2-93760-g005.jpg

Cardiovasculaire reactie op koude stress na een enkele dosis (600 mg) cannabidiol (CBD) bij gezonde vrijwilligers ( n = 9).

De effecten van placebo (gesloten vierkant) en CBD (open vierkant) op systolische bloeddruk (SBP) ( A ), diastolische bloeddruk (DBP) ( B ), gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) ( C ), hartslag (HR) ) ( D ), slagvolume (SV) ( E ), cardiale output (CO) ( F ), ejectietijd (EJT) ( G ), totale perifere weerstand (TPR) ( H ) en onderarmbloedstroming ( I), continu gemeten vlak voor, tijdens en na de test van de koude pers (streepjeslijn geeft de stresstestperiode aan), behalve de bloedstroom onder de onderarm. Metingen voor de bloedstroom van de onderarm werden gemaakt over een raam van 2 minuten vlak voor, tijdens en na de stresstest. Herhaalde metingen 2-weg ANOVA; gemiddelde ± SEM (* / + / P <0,05, ** / ++ P <0,01, *** / +++ P <0,001, **** P <0,0001 met behulp van Bonferroni post-hoc analyse; + en # duid een significante verandering aan in een parameter tijdens de stressperiode waargenomen met respectievelijk placebo en CBD).

Kijkend naar de individuele respons op de koudepressortest, hadden 8 van de 9 proefpersonen een lagere SBP tijdens de koude stress en in de herstelperiode na inname van CBD ( Figuur 2 ). Zes van de 9 proefpersonen hadden een lagere DBP tijdens de koude pressor en 7 van de 9 proefpersonen hadden een lagere DBP in de herstelperiode na inname van CBD ( Figuur 2 ).

Zoals eerder was HR hoger bij vrijwilligers die CBD hadden genomen (gemiddeld verschil 7 bpm; 95% CI: 2-13; P <0,05; Figuur 5D ), en EJT was lager (gemiddeld verschil -0,01 seconden; 95% BI: 0 tot -0,02; P <0,05; Figuur 5G ). Sidak post-hoc analyse toonde aan dat SV significant lager was met CBD ( Figuur 5E ; P <0,05 tot <0,0001), maar er was geen afname in cardiale output ( Figuur 5F ).

De koude-pressortest veroorzaakte een significante stijging van TPR (zoals verwacht) alleen in de placebogroep ( Figuur 5H ; P <0,01) en stijging van de bloedstroom van de onderarmhuid met zowel CBD als placebo ( Figuur 51 , P <0,05). De algemene trend was voor een lagere TPR- en onderarmhuidbloedstroom bij degenen die CBD hadden ingenomen, met post-hoc-analyse die een afname in zowel vlak voor als in de tweede helft van koude stress liet zien ( Figuur 5H [ P <0,05 tot <0,0001] en Figuur 51 [ P <0,001]).

Discussie

Gebaseerd op preklinisch bewijs, was het doel van deze studie om de hypothese te testen dat CBD de cardiovasculaire respons op stress bij gezonde vrijwilligers zou verminderen. We vonden dat de rustende bloeddruk lager was nadat proefpersonen CBD hadden ingenomen en dat CBD de bloeddrukrespons tegen stress deed afnemen, vooral in de pre- en poststressperioden. Post-hoc-analyse liet een algemene trend zien van lagere SBP-, MAP-, DBP-, SV-, TPR-, onderarmhuidbloedstroming en linker ventrikel-EJT en een hogere HR bij proefpersonen die CBD hadden gebruikt. Deze hemodynamische veranderingen moeten worden overwogen voor mensen die CBD gebruiken en suggereren dat verder onderzoek gerechtvaardigd is om vast te stellen of CBD enige rol speelt bij de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen.

We hebben voor het eerst aangetoond dat, bij mensen, acute toediening van CBD de rustende bloeddruk verlaagt, met een lager slagvolume en een hogere hartslag. Deze respons kan ondergeschikt zijn aan de bekende anxiolytische eigenschappen van CBD (  ) en kan het gebrek aan anticiperende stijging van de bloeddruk bij placebo verklaren. Deze bevindingen staan ​​in contrast met eerdere onderzoeken bij mensen, waarbij CBD bij dezelfde dosis geen invloed had op baseline cardiovasculaire parameters (  – ), hoewel veranderingen in het cardiovasculaire systeem niet het primaire resultaat van deze onderzoeken waren. In de huidige studie werden de CV-parameters continu gemeten, terwijl in eerdere studies de monitoring voor SBP, DBP en HR handmatig werd uitgevoerd op slechts 1, 2 of 3 uur na toediening van het geneesmiddel. Bovendien waren onze proefpersonen naïef voor cannabis, terwijl de onderwerpen van andere onderzoeken in het verleden cannabis hadden gebruikt. Aangezien tolerantie kan optreden voor de hemodynamische respons op CB’s bij de mens, kan dit de verschillen tussen de onderzoeken verklaren.

THC, de belangrijkste psychoactieve component van cannabis, staat erom bekend tachycardie en orthostatische hypotensie bij de mens te veroorzaken (  ), een hemodynamische respons vergelijkbaar met die waargenomen bij CBD in de huidige studie. THC is een partiële agonist van zowel CB 1 en CB 2receptoren (  ), en de effecten van THC op de hartslag worden gemedieerd door CB 1 -receptoren (  ). CBD bindt niet met een grote affiniteit aan CB 1 , maar kan indirect interageren door de constitutionele activiteit van de CB 1 -receptoren of de endocannabinoïde-tint, het zogenaamde indirecte agonisme (  vergroten.). Recent hebben we laten zien dat CBD ook endotheel-afhankelijke vasorelaxatie veroorzaakt in geïsoleerde humane mesenteriale slagaders door CB 1- activering (  ). Daarom is het mogelijk dat de veranderingen in hemodynamiek veroorzaakt door CBD gemedieerd worden door CB 1 .

CBD kan sympathische remming veroorzaken (via CB 1 of een ander mechanisme), waardoor een verhoging van de bloeddruk en de hartproductie wordt voorkomen, waardoor een compenserende stijging van de hartfrequentie wordt veroorzaakt om de hartproductie te handhaven. De veranderingen in SBP gingen inderdaad vooraf aan eventuele veranderingen in HR. Een andere mogelijkheid is dat CBD de cardiale vagale tonus remt, waardoor de hartslag (ondanks eventuele sympathoremming) toeneemt. Een recent onderzoek bij mannelijke Sprague-Dawley-ratten toonde aan dat GPR18-activatie in de rostrale ventrolaterale medulla (RVLM) door abnormale CBD (Abn-CBD) resulteerde in verlaagde bloeddruk en verhoogde hartslag ( ) (vergelijkbaar met wat in de huidige studie werd waargenomen). Dezelfde studie toonde aan dat voorbehandeling met atropine en propranolol de HR-respons volledig heeft opgezegd, wat een rol voor het autonome zenuwstelsel suggereert. CBD is een zwakke gedeeltelijke agonist bij GPR18 (  ).

Effect van CBD op cardiovasculaire parameters als reactie op mentale stress.

Er is aangetoond dat mentale rekenkunde een stijging van MAP en musculaire sympathische zenuwactiviteit (MSNA) (  ) en vasodilatatie in skeletspieren van de onderarm (  ) veroorzaakt. In onze studie werden geen andere cardiovasculaire parameters dan HR, DBP en SV beïnvloed, wat suggereert dat het niveau van stress voor deze test minimaal was. Dit kan komen door de toegevoegde visuele stimulus van een computerscherm, waardoor vrijwilligers de taak hebben kunnen uitvoeren. Over het algemeen was er een trend voor lagere SBP-, DBP-, MAP-, SV-, TPR- en onderarmbloeddoorstroming bij proefpersonen die CBD hadden gebruikt, met name in de pre- en post-stress-testperioden. Net als rustende cardiovasculaire parameters, kunnen deze veranderingen wijzen op anxiolytische effecten van CBD en / of gegeneraliseerde sympathische inhibitie.

Effect van CBD op cardiovasculaire parameters als reactie op inspanningsstress.

Isometrische oefening produceert een pressorreactie, via sympatischexcitatie, afkomstig uit de samentrekkende spier en doorgegeven aan de RVLM via de kern van eenzame tractus. Het eindresultaat is een stijging van de hartslag en het hartminuutvolume en vasoconstrictie in niet-bewegende organen (  –  ). Er is een verhoogde bloedstroom van skeletspieren in de niet-bewegende ledemaat, die gevoelig is voor atropine en propranolol ( ). Een vergelijkbaar antwoord was te zien in onze studie, waarbij isometrische training een significante stijging in SBP, DBP, MAP en HR en een toename van de bloedstroom in de onderarm veroorzaakte, hoewel dit alleen significant was in de placebogroep. Proefpersonen die CBD hadden gebruikt, hadden de bloeddruk tijdens de inspanningstest verlaagd en dit was het meest uitgesproken in de pre- en posttestperiode. Vóór de inspanningsstress was HR hoger en SV lager bij vrijwilligers toen ze CBD hadden ingenomen, en deze trend zette zich voort gedurende alle inspanningsstress en in de periode na de pressie. Er was ook een aanzienlijke vermindering van EJT met CBD, wat een wederzijdse verandering in verhoogde HR betekent. De stijging van de cutane bloedstroom werd alleen waargenomen met placebo en niet met CBD, wat mogelijk een verlaging van β 2suggereertadrenerge gemedieerde vasodilatatie, die een gevolg is van algemene sympathoinhibition of een specifiek effect op de β kon 2 adrenoceptoren. De weefselverdeling van β 2 adrenoceptoren en CB 1 -receptoren overlappingen in veel weefsels, waaronder in het cardiovasculaire systeem (  ). Op cellulair niveau is een complexe fysieke en functionele interactie tussen deze 2 receptoren aangetoond; er aanwijzingen cointernalization van p 2 adrenoceptoren CB 1 -receptoren, wat leidt tot desensitisatie van β 2adrenoceptoren (  ).

Effect van CBD op cardiovasculaire parameters als reactie op koude stress.

Koudspanning veroorzaakt intense sympatischexcitatie, produceert een tachycardische en pressorreactie en een toename van MSNA (  ,  ). De pressorreactie is het gevolg van een aanvankelijke toename van CO, als reactie op toegenomen HR en een latere toename van MSNA, wat leidt tot vasoconstrictie. Zowel MAP als TPR vertonen een lineaire correlatie met MSNA tijdens koude stress ( ). In onze studie veroorzaakte koude stress een pressorreactie in beide groepen, maar, terwijl SBP en MAP gedurende de hele testperiode met placebo bleven stijgen, was de reactie van de pressor op verkoudheid bot bij proefpersonen die CBD hadden ingenomen, en SBP en MAP waren aanzienlijk lager. In overeenstemming hiermee was TPR lager met CBD dan met placebo, wat duidt op een mogelijke remming van sympathische uitstroom. Dit kan ook te wijten zijn aan analgetische eigenschappen van CBD (  ), waardoor koude stress wordt verminderd en de sympathische respons wordt geminimaliseerd (wat ook verklaart waarom de test met de koude pers meer door CBD werd beïnvloed dan de inspanningstest). In de dierstudie van Resstel en collega’s ( ), suggereerden de auteurs dat de modulatie van de cardiovasculaire respons hoogstwaarschijnlijk secundair was aan verzwakking van de emotionele reactie op stress. Echter, gezien onze bevindingen dat CBD vergelijkbare veranderingen in cardiovasculaire parameters veroorzaakte – hoewel in variabele mate – tijdens rust en stress, kan dit erop wijzen dat CBD ook directe cardiovasculaire effecten heeft.

Veiligheid en tolerantie.

CBD werd goed verdragen en er waren geen nadelige gebeurtenissen op de dag van stress tests. Geen van de proefpersonen meldde nadelige gebeurtenissen in de week erna.

Conclusie.

Onze gegevens laten zien dat een enkele dosis CBD de rustende bloeddruk en de bloeddrukrespons op stress, in het bijzonder koude stress, en vooral in de post-testperioden vermindert. Dit kan de anxiolytische en analgetische effecten van CBD weerspiegelen, evenals mogelijke directe cardiovasculaire effecten. CBD beïnvloedde ook de hartparameters maar zonder de cardiale output te beïnvloeden. Door het toenemende gebruik van CBD als een geneesmiddel te geven, moeten deze hemodynamische veranderingen worden overwogen voor mensen die CBD gebruiken. Verder onderzoek is ook nodig om vast te stellen of CBD een rol speelt bij de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen zoals hypertensie.

CBD testmethoden

De studie was een gerandomiseerd, cross-over ontwerp waarbij elk individu CBD (BN: K12067A) of placebo (beide giften van GW Pharmaceuticals) kreeg in een capsule op een dubbelblinde manier, met een minimum tijdsinterval van ten minste 48 uur (bereik 3 -16 dagen), vindt plaats in de Afdeling Medische Wetenschappen, School of Medicine, Royal Derby Hospital. Toewijzing werd besloten door een toss, en randomisatie van blokken werd gebruikt door SE O’Sullivan, die deelnemers toewees. KA Jadoon voerde alle studiebezoeken uit en de data-analyse was verblind.

Tijdens een eerste bezoek werden proefpersonen vertrouwd gemaakt met de stresstests en met niet-invasieve cardiovasculaire (CVS) monitoring en een elektrocardiogram (ECG) werd uitgevoerd om bestaande cardiale condities uit te sluiten. Aan proefpersonen werd geadviseerd om ‘s nachts te vasten, om dranken met cafeïne of alcohol te vermijden, en om zware inspanning gedurende 24 uur vóór elk van de 2 studiebezoeken te vermijden. Twee uur nadat CBD / placebo werd toegediend, voerden proefpersonen verschillende stresstests uit (  ). Niet-invasieve cardiovasculaire monitoring met behulp van Finometer en laserdoppler-flowmetrie werd uitgevoerd gedurende de 2 uur om veranderingen in basislijnparameters en tijdens de stresstestperioden te beoordelen.

Bezoekdagen

Bij aankomst werden de proefpersonen gedurende 10-15 minuten gerust, en hun basislijn bloeddruk en hartslag werden geregistreerd met behulp van een digitale bloeddruk (BP) monitor. De deelnemers kregen een gestandaardiseerd ontbijt en 15 minuten later kregen ze ofwel orale CBD (600 mg) ofwel placebo op een dubbelblinde manier. Dit is een dosis waarvan bekend is dat deze anxiolytische effecten bij de mens veroorzaakt en vergelijkbaar is met wat klinisch wordt gebruikt (  ,  –  ). Studie medicatie bestond uit capsules die ofwel 100 mg CBD of excipiënten bevatten, wat een geschenk was van GW Pharmaceuticals. Er was geen verschil tussen de 2 formuleringen in kleur, smaak of geur.

Twee uur later werden proefpersonen gevraagd om de stresstests uit te voeren (  ). De timing van de tests werd gekozen om samen te vallen met piekplasmaconcentraties voor CBD (  ). Alle experimenten werden uitgevoerd in een zittende positie onder omgevingstemperatuuromstandigheden. Maximale vrijwillige samentrekking voor de isometrische handgriptest werd voor elk subject beoordeeld voorafgaand aan het toedienen van studiemedicatie.

Na toediening van CBD of placebo bleven de proefpersonen zitten, ofwel niets doen, lezen of een computer gebruiken. Gedurende deze periode werden proefpersonen verbonden met een gekalibreerde Finometer (Finapres Medical Systems), die een vingerklemmethode gebruikt om beat-to-beat veranderingen in digitale arteriële diameter te detecteren met behulp van een infrarood fotoplethysmograaf ( ). De Finometer geeft een continu signaal van beat-to-beat veranderingen in bloeddruk en bloedstroom, en het gebruikt dit signaal om andere parameters af te leiden, waaronder systolische, diastolische en gemiddelde bloeddruk; interbeat-interval; hartslag en linker ventriculaire ejectietijd; slagvolume; cardiale output; en systemische perifere weerstand. Baseline cardiovasculaire gegevens werden gedurende 2 uur na toediening van CBD of placebo geregistreerd. Onderarm bloedstroom werd gemeten met behulp van een gekalibreerde laser Doppler flowmeter (Perimed) ( ). Voor elke opname werden 5 beelden van de microcirculatie genomen over een gebied van 19 mm x 19 mm, waarbij het bovenste derde deel van de linker onderarm werd gebruikt in hoge resolutie. Na 2 uur ondergingen de proefpersonen de cardiovasculaire stresstesten in de volgende volgorde: hoofdrekenen, isometrische oefening en koude-pressortest.

De hoofdrekenen bestond uit het berekenen van een som elke 2 seconden gedurende 2 minuten. Onderwerpen zaten voor een computerscherm en een PowerPoint-presentatie leverde om de 2 seconden een dia af met een eenvoudige wiskundige som van een getal van 3 cijfers minus een kleiner aantal (bijv. 317 – 9, 212 – 11, 185 – 7) ; het onderwerp moest het antwoord mondeling vertellen. In de isometrische inspanningstest, met behulp van een dynamometer, werd de handgreep gedurende 2 minuten op 30% van de maximale vrijwillige contractie (MVC) gehouden. Voor de test van de koude pressor onderdompelden proefpersonen hun linkervoet (tot aan de enkel) gedurende 2 minuten in ijsbrij (temperatuur 4 ° C-6 ° C). Cardiovasculaire parameters werden continu gemeten met behulp van de Finometer, terwijl huidbloedstromingsmetingen werden uitgevoerd vlak voor, tijdens en 5 minuten na elke test. Elke stresstest duurde 2 minuten,

CBD Statistieken.

Gegevens werden geanalyseerd met behulp van ANOVA met herhaalde metingen om het effect van behandeling en tijd op verschillende variabelen te bepalen met GraphPad PRISM versie 6.02. Niveau van significantie werd ingesteld op a = 0,05 en waarden gepresenteerd als gemiddelde ± SEM. De post-hoc-test van Sidak werd gebruikt om de behandeling op verschillende tijdstippen te beïnvloeden. Gegevens werden pas na statistische analyse onblind.

CBD Studie goedkeuring.

Tien gezonde jonge mannelijke vrijwilligers, gemiddelde leeftijd 24 jaar (range 19-29), zonder onderliggende cardiovasculaire of metabole stoornissen, werden gerekruteerd voor deze studie, die werd goedgekeurd door de Universiteit van Nottingham Faculteit Geneeskunde-ethiekcommissie (studie-referentie E18102012). Schriftelijke geïnformeerde toestemming werd verkregen volgens de Verklaring van Helsinki. Exclusiecriteria omvatten elke significante cardiovasculaire of metabole stoornis of gebruik van medicatie. Alle vrijwilligers waren niet-rokers en hadden geen voorgeschreven of vrij verkrijgbare medicatie ingenomen binnen een week voorafgaand aan randomisatie. Geen enkele vrijwilliger had ooit cannabis gebruikt.

Bron:

1. Gepubliceerd online 2017 jun 15. doi:  10.1172 / jci.insight.93760
PMCID: PMC5470879
PMID: 28614793

2. Mediwietsite

Bijdragen van de auteur

KAJ hielp met onderzoeksontwerp, onderzocht gegevens, schreef het manuscript en bestudeerde / bewerkte het manuscript. GDT heeft het manuscript beoordeeld / bewerkt. SEO was betrokken bij het ontwerp van de studie en beoordeelde / bewerkte het manuscript.

Dankwoord

GT wordt ondersteund door het NIHR Oxford Biomedical Research Center-programma. De geuite meningen zijn die van de auteur en niet noodzakelijkerwijs die van de NHS, het NIHR of het ministerie van Volksgezondheid.

voetnoten

Belangenconflict: GW Pharma leverde cannabidiol (CBD) en placebo, maar betaalde het onderzoek niet.

Referentie-informatie: JCI Insight . 2017; 2 (11): e93760. https://doi.org/10.1172/jci.insight.93760.

Referenties

1. Figueredo VM. Het is tijd voor artsen om op te merken: de impact van psychosociale stressoren op het hart. Am J Med. 2009; 122 (8): 704-712. doi: 10.1016 / j.amjmed.2009.05.001. [ PubMed ] [ CrossRef ]
2. Perk J, et al. Europese richtlijnen voor preventie van hart- en vaatziekten in de klinische praktijk (versie 2012). De vijfde gezamenlijke taskforce van de Europese vereniging voor cardiologie en andere genootschappen over cardiovasculaire ziektepreventie in de klinische praktijk (samengesteld door vertegenwoordigers van negen genootschappen en door uitgenodigde deskundigen) Eur Heart J. 2012; 33(13): 1635-1701. doi: 10.1093 / eurheartj / ehs092. [ PubMed ] [ CrossRef ]
3. Goldberg AD, et al. Ischemische, hemodynamische en neurohormonale reacties op mentale en inspanningsstress. Ervaring uit de Psychophysiological Investigations of Myocardial Ischemia Study (PIMI) Circulation. 1996; 94 (10): 2402-2409. doi: 10.1161 / 01.CIR.94.10.2402. [ PubMed ] [ CrossRef ]
4. Costa B. Over de farmacologische eigenschappen van Delta9-tetrahydrocannabinol (THC) Chem Biodivers. 2007; 4 (8): 1664-1677. doi: 10.1002 / cbdv.200790146. [ PubMed ] [ CrossRef ]
5. Mechoulam R, Parker LA, Gallily R. cannabidiol: een overzicht van enkele farmacologische aspecten. J Clin Pharmacol. 2002; 42 (11 suppl): 11S-19S. [ PubMed ]
6. Stanley CP, Hind WH, O’Sullivan SE. Is het cardiovasculaire systeem een ​​therapeutisch doelwit voor cannabidiolBr J Clin Pharmacol. 2013; 75 (2): 313-322. doi: 10.1111 / j.1365-2125.2012.04351.x. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
7. Rajesh M, et al. cannabidiol verzwakt door hoge glucose geïnduceerde ontsteking van endotheelcellen en barrière-verstoring. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2007; 293 (1): H610-H619. doi: 10.1152 / ajpheart.00236.2007. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
8. Rajesh M, et al. cannabidiol verzwakt hartdisfunctie, oxidatieve stress, fibrose en inflammatoire en celdoodsignaleringsroutes bij diabetische cardiomyopathie. J Am Coll Cardiol. 2010; 56 (25): 2115-2125. doi: 10.1016 / j.jacc.2010.07.033. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
9. El-Remessy AB, Al-Shabrawey M, Khalifa Y, Tsai NT, Caldwell RB, Liou GI. Neuroprotectieve en bloed-retinale barrière-behoudende effecten van cannabidiol bij experimentele diabetes. Am J Pathol. 2006; 168 (1): 235-244. doi: 10.2353 / ajpath.2006.050500. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
10. O’Sullivan SE, Sun Y, Bennett AJ, Randall MD, Kendall DA. Tijdafhankelijke vasculaire acties van cannabidiol in de aorta van de rat. Eur J Pharmacol. 2009; 612 (1-3): 61-68. doi: 10.1016 / j.ejphar.2009.03.010. [ PubMed ] [ CrossRef ]
11. Stanley CP, Hind WH, Tufarelli C, O’Sullivan SE. cannabidiol veroorzaakt endotheel-afhankelijke vasorelaxatie van menselijke mesenteriale bloedvaten via CB1-activering. Cardiovasc Res. 2015; 107 (4): 568-578. doi: 10.1093 / cvr / cvv179. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
12. Walsh SK, Hepburn CY, Kane KA, Wainwright CL. Acute toediening van cannabidiol in vivo onderdrukt ischemie-geïnduceerde hartritmestoornissen en vermindert de infarctgrootte bij toediening bij reperfusie. Br J Pharmacol. 2010; 160 (5): 1234-1242. doi: 10.1111 / j.1476-5381.2010.00755.x. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
13. Resstel LB, Tavares RF, Lisboa SF, Joca SR, Corrêa FM, Guimarães FS. 5-HT1A-receptoren zijn betrokken bij de door cannabidiol geïnduceerde verzwakking van gedrags- en cardiovasculaire responsen op acute beperkende stress bij ratten. Br J Pharmacol. 2009; 156 (1): 181-188. doi: 10.1111 / j.1476-5381.2008.00046.x. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
14. Choi DC, Furay AR, Evanson NK, Ostrander MM, Ulrich-Lai YM, Herman JP. Bedkern van de stria-terminus-subregio’s differentiëren de hypothalamus-hypofyse-adrenale asactiviteit differentieel: implicaties voor de integratie van limbische inputs. J Neurosci. 2007; 27 (8): 2025-2034. doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4301-06.2007. [ PubMed ] [ CrossRef ]
15. Sultan SR, Millar SA, Engeland TJ, O’Sullivan SE. Een systematische review en meta-analyse van de hemodynamische effecten van cannabidiolFront Pharmacol. 2017; 8 : 81 PMC gratis artikel ] [ PubMed]
16. Zuardi AW, Shirakawa I, Finkelfarb E, Karniol IG. Werking van cannabidiol op de angst en andere effecten veroorzaakt door delta-9-THC bij normale proefpersonen. Psychopharmacology (Berl) 1982; 76(3): 245-250. doi: 10.1007 / BF00432554. [ PubMed ] [ CrossRef ]
17. Martin-Santos R, et al. Acute effecten van een enkele orale dosis van toediening van d9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) bij gezonde vrijwilligers. Curr Pharm Des. 2012; 18(32): 4966-4979. doi: 10.2174 / 138161212802884780. [ PubMed ] [ CrossRef ]
18. Fusar-Poli P, et al. Onderscheidende effecten van {delta} 9-tetrahydrocannabinol en cannabidiol op neurale activering tijdens emotionele verwerking. Arch Gen Psychiatry. 2009; 66 (1): 95-105. doi: 10.1001 / archgenpsychiatry.2008.519. [ PubMed ] [ CrossRef ]
19. Bergamaschi MM, et al. cannabidiol vermindert de angst veroorzaakt door gesimuleerd spreken in het openbaar bij therapienaïeve sociale fobiepatiënten. Neuropsychopharmacology. 2011; 36 (6): 1219-1226. doi: 10.1038 / npp.2011.6. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
20. Sidney S. Cardiovasculaire gevolgen van marihuanagebruik. J Clin Pharmacol. 2002; 42 (11 Suppl): 64S-70S. [ PubMed ]
21. Pertwee RG. De diverse CB1 en CB2 receptor farmacologie van drie plantaardige cannabinoïden: delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol en delta9-tetrahydrocannabivarin. Br J Pharmacol. 2008; 153 (2): 199-215. doi: 10.1038 / sj.bjp.0707442. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
22. McPartland JM, Duncan M, Di Marzo V, Pertwee RG. Zijn cannabidiol en Δ (9) -tetrahydrocannabivarin negatieve modulatoren van het endocannabinoïdensysteem? Een systematische review. Br J Pharmacol. 2015; 172 (3): 737-753. doi: 10.1111 / bph.12944. PMC gratis artikel ] [ PubMed] [ CrossRef ]
23. Penumarti A, Abdel-Rahman AA. De nieuwe endocannabinoïde receptor GPR18 wordt tot expressie gebracht in de rostrale ventrolaterale medulla en oefent tonische remmende invloed op de bloeddruk uit. J Pharmacol Exp Ther. 2014; 349 (1): 29-38. doi: 10.1124 / jpet.113.209213. PMC gratis artikel ] [ PubMed] [ CrossRef ]
24. McHugh D, pagina J, Dunn E, Bradshaw HB. A (9) -Tetrahydrocannabinol en N-arachidonylglycine zijn volledige agonisten op GPR18-receptoren en induceren migratie in humane endometriale HEC-1B-cellen. Br J Pharmacol. 2012; 165 (8): 2414-2424. doi: 10.1111 / j.1476-5381.2011.01497.x. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
25. Schwartz CE, Durocher JJ, Carter JR. Neurovasculaire responsen op mentale stress bij mensen met prehypertensieve werking. J Appl Physiol. 2011; 110 (1): 76-82. doi: 10.1152 / japplphysiol.00912.2010. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
26. Barcroft H, Brod J, Hejl BZ, Hirsjarvi EA, Kitchin AH. Het mechanisme van de vasodilatatie in de onderarmspier tijdens stress (hoofdrekenen) Clin Sci. 1960; 19 : 577-586. [ PubMed ]
27. Lind AR, Taylor SH, Humphreys PW, Kennelly BM, Donald KW. DE CIRCULATIEVE GEVOLGEN VAN CONTRACTIE VOOR MISDRIJVEN VAN VRIJWILLIGE SPIEREN. Clin Sci. 1964; 27 : 229-244. [ PubMed ]
28. Delius W, Hagbarth KE, Hongell A, Wallin BG. Manoeuvres die de sympathische uitstroom in menselijke spierzenuwen beïnvloeden. Acta Physiol Scand. 1972; 84 (1): 82-94. doi: 10.1111 / j.1748-1716.1972.tb05158.x. [ PubMed ] [ CrossRef ]
29. Sander M, Macefield VG, Henderson LA. Corticale en hersenstamveranderingen in neurale activiteit tijdens statische handgreep en ischemie bij de mens na de operatie. J Appl Physiol. 2010; 108 (6): 1691-1700. doi: 10.1152 / japplphysiol.91539.2008. [ PubMed ] [ CrossRef ]
30. Ishii K, et al. Differentiële bijdrage van ACh-muscarinische en β-adrenerge receptoren aan vasodilatatie in niet-contracterende spier tijdens vrijwillige eenbenige oefening. Physiol Rep. 2014; 2 (11): e12202 PMC gratis artikel ] [ PubMed ]
31. Hudson BD, Hébert TE, Kelly ME. Fysieke en functionele interactie tussen CB1-cannabinoïde-receptoren en beta2-adrenoceptoren. Br J Pharmacol. 2010; 160 (3): 627-642. doi: 10.1111 / j.1476-5381.2010.00681.x. PMC gratis artikel ] [ PubMed ] [ CrossRef ]
32. Victor RG, Leimbach WN, zegels DR, Wallin BG, Mark AL. Effecten van de koudepressortest op de sympathische zenuwactiviteit van spieren bij mensen. Hypertensie. 1987; 9 (5): 429-436. doi: 10.1161 / 01.HYP.9.5.429. [ PubMed ] [ CrossRef ]
33. Mathias CJ, Bannister R. Onderzoek naar autonome stoornissen. In: Bannister R, Mathias CJ, eds. Autonome mislukking. Een studieboek met klinische aandoeningen van het autonome zenuwstelsel . Oxford: Oxford University Press; 1992: 255-290.
34. Yamamoto K, Iwase S, Mano T. Antwoorden van spier-sympatische zenuwactiviteit en cardiale output op de koude-pressortest. Jpn J Physiol. 1992; 42 (2): 239-252. doi: 10.2170 / jjphysiol.42.239. [ PubMed ] [ CrossRef ]
35. Russo EB. Cannabinoïden bij het behandelen van moeilijk te behandelen pijn. Ther Clin Risk Manag. 2008; 4 (1): 245-259. PMC gratis artikel ] [ PubMed ]
36. O’Sullivan SE, Bell C. Training vermindert autonome cardiovasculaire responsen op zowel inspanningsafhankelijke als -onafhankelijke stimuli bij mensen. Auton Neurosci. 2001; 91 (1-2): 76-84. doi: 10.1016 / S1566-0702 (01) 00288-0. [ PubMed ] [ CrossRef ]
37. Tzadok M, et al. CBD-verrijkte medicinale cannabis voor hardnekkige epilepsie bij kinderen: de huidige Israëlische ervaring. Aanval. 2016; 35 : 41-44. doi: 10.1016 / j.seizure.2016.01.004. [ PubMed ] [ CrossRef ]
38. Fusar-Poli P, et al. Modulatie van effectieve connectiviteit tijdens emotionele verwerking door Delta 9-tetrahydrocannabinol en cannabidiolInt J Neuropsychopharmacol. 2010; 13 (4): 421-432. doi: 10.1017 / S1461145709990617. [ PubMed ] [ CrossRef ]
39. O’Connell BK, Gloss D, Devinsk O. Cannabinoïden in therapieresistente epilepsie: een beoordeling. Epilepsie Gedrag. doi: 10.1016 / j.yebeh.2016.11. [online gepubliceerd vóór 8 februari 2017].https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2016.11.012 . [ PubMed ] [ CrossRef ]
40. Schutte AE, Huisman HW, van Rooyen JM, Malan NT, Schutte R. Validatie van het Finometer-apparaat voor het meten van bloeddruk bij negroïde vrouwen. J Hum Hypertens. 2004; 18 (2): 79-84. doi: 10.1038 / sj.jhh.1001639. [ PubMed ] [ CrossRef ]
41. Johnson JM, Taylor WF, Shepherd AP, Park MK. Laser-Doppler meting van huidbloedstroom: vergelijking met plethysmografie. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. 1984; 56 (3): 798-803. [ PubMed ]

Artikelen van JCI Insight worden hier aangeboden met dank aan American Society for Clinical Investigation

0

Your Cart