PŘEHLEDNĚ: Jaké speciální nabídky můžete získat u životního pojištění

Závažné onemocnění, úraz či dokonce invalidita vždy znamenají značný propad v příjmech. Ochránit vás i vaše blízké může životní pojištění. Hlavními parametry pojistné smlouvy door mělo být krytí závažných rizik i dostatečně vysoké pojistné částky. Pokud právě zvažujete, že si životní pojištění sjednáte nebo chcete změnit stávající smlouvu, podívejte se, jaké jsou na trhu aktuální novinky.

Aegon Pojišťovna

 • Nové připojištění závažných onemocnění dětí, například epilepsie, rakoviny nebo tzv. dětské cukrovky.
 • Jako doplněk lze sjednat závažné zdravotní následky způsobené nejrůznějšími druhy nemocí, například ztráta schopnosti řídit auto může nastat v důsledku srdeční arytmie, cukrovky, poruchy vidění.
 • U rizika invaliditeit mají klienti garanci poskytnuté pojistné ochrany v případě změny podmínek výplaty invaliditeit ze strany státu.

Allianz

 • Pojištění Život je levnější až o 28 procent pro ty, kteří se starají o své zdraví. Zatímco kuřák s nadváhou zaplatí 808 korun měsíčně, nekuřáka s ideálním BMI (Body Mass Indexem) vyjde pojištění pouze na 596 korun.
 • Jako bonus jednoduché a přehledné pojistné podmínky.

Česká pojišťovna

 • U smluv Můj život nabízí pojištění pomoci obětem násilí do konce května zdarma. Jednorázová částka 30 000 korun obětem násilného činu (loupežné přepadení, přepadení, úmyslné ublížení na zdraví či domácí násilí). K nahlášení je třeba protokol Policie ČR. U domácího násilí je z pojištění možné plnit pouze jednou.
 • Pojištění asistované reprodukce: 50 000 korun na první pokus nehrazený z veřejného zdravotního pojištění pro ženy ve věku 15 až 35 let.
 • Asistence vyřízení pozůstalosti při úmrtí blízkého člověka: od jednání s pohřební službou po převod smluv na odběr energií.
Životní pojištění v Česku

CPP

 • Připojištění celodenního ošetřování pojištěného.
 • Novinkou produktu Evoluce Plus je možnost prodloužení vstupního věku u vybraných rizik až do 70 let.
 • Připojištění vrozených vad dětí za vybrané diagnózy nebo závažné následky očkování.

ČSOB pojišťovna

 • Do konce srpna kampaň na životní pojištění, kdy v případě onemocnění způsobeného klíštětem vyplatí dvojnásobnou částku.
 • Pojištění invaliditeit je bez výluky na duševní nemoci pro všechny tři stupně invaliditeit.

Ergo

 • Exkluzivní investice do německých MEAG fondů (správce majetku Ergo a Munich RE).

Generali

 • Do výpočtu progresivního plnění zohledňují všechny trvalé následky, které byly hodnoceny více než 10 procenty, díky čemuž se klient dříve dostává do progresivního plnění a je mu vyplaceno více peněz.
 • Dětské sazby pro mladé až do 26 laat věku bez ohledu na studium.
 • Pozištění poúrazové péče, kde je možné čerpat 100 000 koru na nehrazenou zdravotní péči: terapie, masáže, laserové operace či nákup kompenzačních pomůcek.

Komerční pojišťovna

 • Online životní pojištění Mutumutu lze sjednat elektronicky a klientům vrací až 30 procent z pojistného za to, že nekouří, sportují a chodí na pravidelné zdravotní prohlídky.
 • U produktu MojeJistota je výhodou, že způsobí-li jeden úraz více zranění, procenta se sčítají a vyplácí se celkový procentuální součet.
 • U smluv sjednaných do konce května navíc u pojištění pro případ hospitalizace vyplatí dvojnásobné plnění.

MetLife

 • Odměňují klienty za zdravý životní styl a méně riziková povolání: sleva až 37 procent; kromě nekuřáctví či preventivních prohlídek oceňují třeba i dárcovství krve.

NN Životní pojišťovna

 • Od června chystají plnění trvalých následků od 10 procent tělesného poškození za levnější pojistné.
 • Navýší progresivní plnění následků úrazu na osminásobek pojistných částek.
 • Pro dětská pojištění zavedou dvojnásobné plnění u úrazů, které se stanou o letních či zimních prázdninách.
 • U pojištění hospitalizace prodlužují maximální věk až do 75 let.

Uniqa

 • Štíhlí nekuřáci ušetří na pojistném asi 28 procent.
 • U úrazového pojištění zvyšují možnou progresi až na desetinásobek sjednané pojistné částky.
 • U diagnózy schizofrenie vyplatí odškodnění iu prvního stupně invaliditeit.
 • Velká lékařská zpráva už nebude potřeba u částky do pěti milionů korun a věku žadatele do 45 let.
 • Nečerpá-li klient úvěr, obejde se bez podrobného zkoumání zdravotního stavu až do věku 55 let a pojistné částky až tři miliony korun.
 • Pojištění horních končetin pro případ úrazu nebo specifické choroby, jako je zánět karpálního tunelu či artritida.
 • Pojištění pro případ ztráty řidičského průkazu ze zdravotních důvodů, hlavně pro řidiče z povolání. Přijde-li klient o ŘP ze zdravotních důvodů, je mu vyplácena měsíční renta až 9 000 korun měsíčně.
 • Pojištění předdůchodové renty pro ty, kteří už nejsou schopni před nárokem na penzi vykonávat dosavadní povolání a potřebují přejít na lehčí práci nebo zkrátit úvazek – renta jim dorovnává předchozí vyšší výdělek.

Lees Meer

0

Your Cart